MACHINE YOUR FUTURE

Spolupracujeme

SPOLUPRÁCE A SPOLEČNÉ PROJEKTY

  • Spolupráce se školami a výzkumnými ústavy.
  • Při vývojových a jiným projektech spolupracujeme například v oblastech měření tuhosti, modálních analýzách, teplotních deformacích, analýzách rizik, vývoji uzlů aj.

Spolupracujeme zejména s těmito subjekty: