MACHINE YOUR FUTURE

ET-LINK

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost KOVOSVIT MAS etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat buďto ve formě:

  • nahrání telefonického vzkazu na čísle +420 601 316 118
  • zaslání podnětu na e-mail etika@kovosvit.cz.

Společnost KOVOSVIT MAS jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně. Příjemcem podnětu je personální úsek společnosti KOVOSVIT MAS, který v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

Společnost KOVOSVIT MAS prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti KOVOSVIT MAS se všemi důsledky, které z toho vyplývají.